Projekty

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

Mateřská škola Plzeň-Křimice, Vochovská 25, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: „Mateřská škola Plzeň – Křimice – ŠABLONY II.“, reg. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011802 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021
Finanční výše podpory: 498 338 Kč
Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Jiřina Kavalírová., ředitelka organizace
kavalirovaji@mskrimice.plzen-edu.cz, 724093614

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

2.I/1

Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/11

Využití ICT ve vzdělávání c) 32 hodin

2.I/12

Projektový den ve škole

2.I/14

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ


Projekt: Dešťovka je kamarád

Naše škola je zapojena do projektu "Dešťovka je kamarád", který realizuje Spolek Ametyst za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad.

Sud na dešťovou vodu je umístěn v zadní části zahrady MŚ u pergoly na terase pavilonu C.

Více informací o projektu najdete na http://www.ametyst21.cz/destovka-je-kamarad/


Projekt: "Cvičení se zvířátky"

Naše MŠ je zapojena do celoročního projektu sportovní všestrannosti „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“.

Cílem je vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních tak skupinových. Pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět. Zapojit co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života.

Obsahem jsou přirozená cvičení - atletika, obratnost - gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání.

Motivací pro děti jsou zvířátka, která jedou do světa, pomocí vláčku otvírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s pohybovými a rozumovými činnostmi. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

Začínáme v září 2017, zapojeny jsou všechny třídy naší MŠ.

Technické zabezpečení: plakát – pro každou skupinu dětí (třída MŠ), samolepky na plakát – splnění úkolu – skupina, samolepka na dveře n. okno budovy – zapojení do projektu, samolepka na dveře tělocvičny, třídy – symbol projektu, deníky pro děti včetně samolepek.

Vyhodnocení: diplomy, odměny.

Hymna projektu: zhudebnění říkanky „Sportujeme“.                                              


Projekt: POHYB "1P"

V rámci tohoto projektu se nejstarší předškoláci (v  posledním roce docházky do MŠ) účastní  průzkumu pohybových dovedností, který se koná přímo v MŠ. Zjišťování pohybových dovedností je zakončeno vyhodnocením, předáním pamětních listů a drobných dárků.

Podrobnější informace o projektu Pohyb "1P" naleznete na adrese pohyb1p.nsm.cz

Propozice k projektu zde.

Principy 1P-NSM zde.

 

 


 

Projekt: NAŠE MŠ (škola blízká rodičům)

NAŠE MŠ je aplikace, která vám, rodičům, a mateřské škole velmi usnadní vzájemnou komunikaci. Máte jedinečnou možnost mít neustále při ruce ty nejnovější aktuality z dění v mateřské škole. Není problém například dítě přihlásit na kroužek nebo se dozvědět o konané akci v nejbližší době. Jak říkáme, opravdu vše po ruce.
Zajímá Vás, na jaké akce se mohou Vaše děti v mateřské škole těšit? Jaký výlet je naplánován a co vše na něj mají děti mít? Podívejte se do mobilní aplikace NAŠE MŠ a nebo se na webu přihlaste do svého účtu. Kromě veškerých informací o AKCÍCH V MŠ, Vám je dále k dispozici vždy aktuální JÍDELNÍČEK s alergeny a také možnost přihlásit děti přes aplikaci na KROUŽKY. A ve FOTOGALERII se podíváte, jak si děti užily výlet a jak třeba vypadal jejich den v mateřské škole.
Nejvíce Vám NAŠE MŠ usnadní a pomůže s omlouváním Vašich dětí. Během pár vteřin vytvoříte OMLUVENKU a odešlete jí mateřské škole. Pouze vyplníte datum a napíšete důvod nepřítomnosti. Poté jen kliknete na tlačítko OMLUVIT a omluvenka se v okamžiku objeví v účtu mateřské školy. Nemusíte nikde hledat email mateřské školy nebo telefonovat do třídy. Jako rodič tak máte jistotu, že mateřská škola omluvenku vždy obdrží a mateřská škola má na oplátku velmi přehledný seznam omluvených dětí.
Toto vše funguje na základě propojení účtu rodiče s účtem mateřské školy. K tomuto propojení dojde poté, co se rodič zaregistruje, přihlásí do svého účtu a požádá o propojení s mateřskou školou, do které chodí jeho dítě. Pokud má mateřská škola rodiče v aplikaci již předem schváleného, dojde k automatickému propojení účtů a rodič může ihned začít využívat všech výše zmíněných funkcí v NAŠÍ MŠ.
Věříme, že díky aplikaci NAŠE MŠ, bude naše mateřská škola o něco více blízká rodičům.
Samozřejmě víme, že pokud produkt pracuje v internetovém prostředí, je důležité, aby byl důkladně zabezpečen. Veškerá data, která jsou v programu uložena, jsou uložena v zašifrované podobě a zabezpečena na úrovni internetového bankovnictví. Komunikace je šifrována protokolem HTTPS. Data v programu jsou majetkem mateřské školy a jsou přímo ukládána na její účet. Váš email, který zadáte při registraci, bude sloužit pouze k přihlašování do aplikace a k případnému zasílání informačních emailů v rámci NAŠÍ MŠ – jako např. email při obnově hesla či přidání nových funkcí do programu. Po skončení využívání programu bude Váš email odstraněn a bude zapomenut. Nemusíte se tedy bát jeho zneužití.

 

Projekt: Papír za papír

 

Naše MŠ je zapojena do projektu na podporu recyklace papíru. Jmenuje se PAPAÍR za PAPÍR, princip je velmi jednoduchý:

za sebraný papír obdrží škola produkty z recyklovaného papíru,  děti vidí okamžitý užitek z recyklace,

dostanou např. papíry na kreslení vyrobené z recyklovaného papíru.

POZOR!! 

V areálu školy je připraven kontejner na pravidelný sběr označený logem kampaně " PAPÍR za PAPÍR".    

Do kontejneru patří pouze noviny, použitý kancelářský papír, časopisy, katalogy, letáky, knihy bez vazby,

nádoba není určena pro krabice z lepenky ( šedá, vlnitá hnědá, potištěná).

Více na webu:  www.papirzapapir.cz

Sbírejme, sbírejme s dobrým pocitem, že společně děláme něco pro užitek nás všech.

Děkujeme za spolupráci. 

 

Úřední deska

Stávka učitelů 6.11. 2019

5. 11. 2019

Vyjádření k chystané stávce učitelů. Provoz MŠ nebude přerušen!

Dýňová polévka

31. 10. 2019

Recept na polévku ke stažení zde.

Motýlci - informace k Reji strašidel

31. 10. 2019

Na pátek 1.11.2019 si může každý přinést baterku - různé aktivity ve "strašidelný den". :) 

Design by SITMP
2019 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz | Prohlášení o přístupnosti