Projekty

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

Mateřská škola Plzeň-Křimice, Vochovská 25, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: „Mateřská škola Plzeň – Křimice – ŠABLONY II.“, reg. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011802 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021
Finanční výše podpory: 498 338 Kč
Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Jiřina Kavalírová., ředitelka organizace
kavalirovaji@mskrimice.plzen-edu.cz, 724093614

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

2.I/1

Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/11

Využití ICT ve vzdělávání c) 32 hodin

2.I/12

Projektový den ve škole

2.I/14

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ


Projekt: Dešťovka je kamarád

Naše škola je zapojena do projektu "Dešťovka je kamarád", který realizuje Spolek Ametyst za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad.

Sud na dešťovou vodu je umístěn v zadní části zahrady MŚ u pergoly na terase pavilonu C.

Více informací o projektu najdete na http://www.ametyst21.cz/destovka-je-kamarad/


Projekt: "Cvičení se zvířátky"

Naše MŠ je zapojena do celoročního projektu sportovní všestrannosti „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“.

Cílem je vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních tak skupinových. Pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět. Zapojit co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života.

Obsahem jsou přirozená cvičení - atletika, obratnost - gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání.

Motivací pro děti jsou zvířátka, která jedou do světa, pomocí vláčku otvírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s pohybovými a rozumovými činnostmi. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

Začínáme v září 2017, zapojeny jsou všechny třídy naší MŠ.

Technické zabezpečení: plakát – pro každou skupinu dětí (třída MŠ), samolepky na plakát – splnění úkolu – skupina, samolepka na dveře n. okno budovy – zapojení do projektu, samolepka na dveře tělocvičny, třídy – symbol projektu, deníky pro děti včetně samolepek.

Vyhodnocení: diplomy, odměny.

Hymna projektu: zhudebnění říkanky „Sportujeme“.                                              


Projekt: POHYB "1P"

V rámci tohoto projektu se nejstarší předškoláci (v  posledním roce docházky do MŠ) účastní  průzkumu pohybových dovedností, který se koná přímo v MŠ. Zjišťování pohybových dovedností je zakončeno vyhodnocením, předáním pamětních listů a drobných dárků.

Podrobnější informace o projektu Pohyb "1P" naleznete na adrese pohyb1p.nsm.cz

Propozice k projektu zde.

Principy 1P-NSM zde.

 

 


 

Projekt: NAŠE MŠ (škola blízká rodičům)

NAŠE MŠ je aplikace, která vám, rodičům, a mateřské škole velmi usnadní vzájemnou komunikaci. Máte jedinečnou možnost mít neustále při ruce ty nejnovější aktuality z dění v mateřské škole. Není problém například dítě přihlásit na kroužek nebo se dozvědět o konané akci v nejbližší době. Jak říkáme, opravdu vše po ruce.
Zajímá Vás, na jaké akce se mohou Vaše děti v mateřské škole těšit? Jaký výlet je naplánován a co vše na něj mají děti mít? Podívejte se do mobilní aplikace NAŠE MŠ a nebo se na webu přihlaste do svého účtu. Kromě veškerých informací o AKCÍCH V MŠ, Vám je dále k dispozici vždy aktuální JÍDELNÍČEK s alergeny a také možnost přihlásit děti přes aplikaci na KROUŽKY. A ve FOTOGALERII se podíváte, jak si děti užily výlet a jak třeba vypadal jejich den v mateřské škole.
Nejvíce Vám NAŠE MŠ usnadní a pomůže s omlouváním Vašich dětí. Během pár vteřin vytvoříte OMLUVENKU a odešlete jí mateřské škole. Pouze vyplníte datum a napíšete důvod nepřítomnosti. Poté jen kliknete na tlačítko OMLUVIT a omluvenka se v okamžiku objeví v účtu mateřské školy. Nemusíte nikde hledat email mateřské školy nebo telefonovat do třídy. Jako rodič tak máte jistotu, že mateřská škola omluvenku vždy obdrží a mateřská škola má na oplátku velmi přehledný seznam omluvených dětí.
Toto vše funguje na základě propojení účtu rodiče s účtem mateřské školy. K tomuto propojení dojde poté, co se rodič zaregistruje, přihlásí do svého účtu a požádá o propojení s mateřskou školou, do které chodí jeho dítě. Pokud má mateřská škola rodiče v aplikaci již předem schváleného, dojde k automatickému propojení účtů a rodič může ihned začít využívat všech výše zmíněných funkcí v NAŠÍ MŠ.
Věříme, že díky aplikaci NAŠE MŠ, bude naše mateřská škola o něco více blízká rodičům.
Samozřejmě víme, že pokud produkt pracuje v internetovém prostředí, je důležité, aby byl důkladně zabezpečen. Veškerá data, která jsou v programu uložena, jsou uložena v zašifrované podobě a zabezpečena na úrovni internetového bankovnictví. Komunikace je šifrována protokolem HTTPS. Data v programu jsou majetkem mateřské školy a jsou přímo ukládána na její účet. Váš email, který zadáte při registraci, bude sloužit pouze k přihlašování do aplikace a k případnému zasílání informačních emailů v rámci NAŠÍ MŠ – jako např. email při obnově hesla či přidání nových funkcí do programu. Po skončení využívání programu bude Váš email odstraněn a bude zapomenut. Nemusíte se tedy bát jeho zneužití.

 

Projekt: Papír za papír

 

Naše MŠ je zapojena do projektu na podporu recyklace papíru. Jmenuje se PAPAÍR za PAPÍR, princip je velmi jednoduchý:

za sebraný papír obdrží škola produkty z recyklovaného papíru,  děti vidí okamžitý užitek z recyklace,

dostanou např. papíry na kreslení vyrobené z recyklovaného papíru.

POZOR!! 

V areálu školy je připraven kontejner na pravidelný sběr označený logem kampaně " PAPÍR za PAPÍR".    

Do kontejneru patří pouze noviny, použitý kancelářský papír, časopisy, katalogy, letáky, knihy bez vazby,

nádoba není určena pro krabice z lepenky ( šedá, vlnitá hnědá, potištěná).

Více na webu:  www.papirzapapir.cz

Sbírejme, sbírejme s dobrým pocitem, že společně děláme něco pro užitek nás všech.

Děkujeme za spolupráci. 

 

Úřední deska

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

27. 2. 2020

Světová zdravotnická organizace vydala pokyny, které nám mohou pomoci snížit riziko nakažení koronavirem.

Provoz MŠ o jarních prázdninách

24. 2. 2020

Provoz MŠ - jarní prázdniny - informace ke stažení zde. 

Setkání s odborníkem 27. 2.

19. 2. 2020

Tématem budou informační technologie a jejich využívání a vliv na výchovu předškolních dětí.

Design by SITMP
2020 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz | Prohlášení o přístupnosti