Projekty

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

Mateřská škola Plzeň-Křimice, Vochovská 25, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: „Mateřská škola Plzeň – Křimice – ŠABLONY II.“, reg. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011802 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021
Finanční výše podpory: 498 338 Kč
Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Jiřina Kavalírová., ředitelka organizace
kavalirovaji@mskrimice.plzen-edu.cz, 724093614

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

2.I/1

Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/11

Využití ICT ve vzdělávání c) 32 hodin

2.I/12

Projektový den ve škole

2.I/14

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ


Projekt: Dešťovka je kamarád

Naše škola je zapojena do projektu "Dešťovka je kamarád", který realizuje Spolek Ametyst za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad.

Sud na dešťovou vodu je umístěn v zadní části zahrady MŚ u pergoly na terase pavilonu C.

Více informací o projektu najdete na http://www.ametyst21.cz/destovka-je-kamarad/


Projekt: "Cvičení se zvířátky"

Naše MŠ je zapojena do celoročního projektu sportovní všestrannosti „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“.

Cílem je vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních tak skupinových. Pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět. Zapojit co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života.

Obsahem jsou přirozená cvičení - atletika, obratnost - gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání.

Motivací pro děti jsou zvířátka, která jedou do světa, pomocí vláčku otvírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s pohybovými a rozumovými činnostmi. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

Začínáme v září, zapojeny budou všechny třídy MŠ.

Technické zabezpečení: plakát – pro každou skupinu dětí (třída MŠ), samolepky na plakát – splnění úkolu – skupina, samolepka na dveře n. okno budovy – zapojení do projektu, samolepka na dveře tělocvičny, třídy – symbol projektu, deníky pro děti včetně samolepek.

Vyhodnocení: diplomy, odměny.

Hymna projektu: zhudebnění říkanky „Sportujeme“.                                              


Projekt: POHYB "1P"

V rámci tohoto projektu se nejstarší předškoláci (v  posledním roce docházky do MŠ) účastní  průzkumu pohybových dovedností, který se koná přímo v MŠ. Zjišťování pohybových dovedností je zakončeno vyhodnocením, předáním pamětních listů a drobných dárků.

Podrobnější informace o projektu Pohyb "1P" naleznete na adrese pohyb1p.nsm.cz
Propozice k projektu zde.
Principy 1P-NSM zde.

 

Projekt: NAŠE MŠ (škola blízká rodičům)

NAŠE MŠ je aplikace, která vám, rodičům, a mateřské škole velmi usnadní vzájemnou komunikaci. Máte jedinečnou možnost mít neustále při ruce ty nejnovější aktuality z dění v mateřské škole. Není problém například dítě přihlásit na kroužek nebo se dozvědět o konané akci v nejbližší době. Jak říkáme, opravdu vše po ruce. Nejvíce Vám NAŠE MŠ usnadní a pomůže s omlouváním dětí. Během pár vteřin vytvoříte OMLUVENKU a odešlete jí mateřské škole.
 
Toto vše funguje na základě propojení účtu rodiče s účtem mateřské školy. K tomuto propojení dojde poté, co se rodič zaregistruje. Pokud má mateřská škola rodiče v aplikaci již předem schváleného, dojde k automatickému propojení účtů a rodič může ihned začít využívat všech výše zmíněných funkcí v NAŠÍ MŠ. Informační letáčky jsou předávány na prvních schůzkách pro rodiče v MŠ.
Věříme, že díky aplikaci NAŠE MŠ, bude naše mateřská škola o něco více blízká rodičům.
Samozřejmě víme, že pokud produkt pracuje v internetovém prostředí, je důležité, aby byl důkladně zabezpečen. Veškerá data, která jsou v programu uložena, jsou uložena v zašifrované podobě a zabezpečena na úrovni internetového bankovnictví.

Projekt: Papír za papír 

V minulosti byla naše MŠ zapojena do projektu na podporu recyklace – Papír za papír. Od roku 2014 dodnes se podařilo odevzdat 3 610 kg papíru – což je v průměru 45,13 kg na jedno dítě. Za sebraný materiál obdržela škola produkty z recyklovaného papíru, děti tak viděly okamžitý užitek z recyklace.

Projekt je bohužel v současné době pozastaven z důvodu nedostatečně kapacity recyklačních linek. Organizaci i tak děkujeme a doufáme, že se v budoucnu naskytne další příležitost ke spolupráci.

Úřední deska

Krizové opatření o omezení volného pohybu

1. 3. 2021

informace a formuláře ke stažení

UZAVŘENÍ ŠKOLY

27. 2. 2021

informace o provozu školy od 1.3.2021

Zápisy do ZŠ

25. 2. 2021

Termíny zápisů do I. tříd - zde.Přehled ZŠ podle školských obvodů - zde.Upozornění:15. ZŠ včetně odloučeného pracoviště v Křimicích bude přijímat děti ze spádového obvodu do naplnění…

Design by SITMP
2021 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz | Prohlášení o přístupnosti