Několik slov o naší školce

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Statutárním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Statutárním orgánem školy je ředitelka Bc. Jiřina Kavalírová.

Základní poslání

mateřské školy je výchova a vzdělávání předškolních dětí. Zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání přizpůsobenou vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci a rodinou.

Vzdělávací program

"Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se cítim prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné.

Aktuality

Motýlci - Zlatovláska

25. 4. 2017

Motýlci - ZlatovláskaVe čtvrtek 27.4.2017 dopoledne zahrají Motýlci pohádku Zlatovláska členům Klubu seniorů v Křimicích. 

Provoz MŠ 13.4.2017

12. 4. 2017

PROVOZ MŠ NA ZELENÝ ČTVRTEK 13.4.2017Ve čtvrtek bude provoz MŠ (pro přihlášené děti) probíhat v pavilonu C. :)  

"Velikonoční tvoření" na ZŠ

6. 4. 2017

"Velikonoční tvoření" na 15. ZŠ v KřimicíchV úterý 11.4.2017 dopoledne se zúčastníme "Velikonočního tvoření" na 15. ZŠ v Křimicích(v rámci spolupráce a přípravy na ZŠ…

Design by SITMP
2017 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz