Několik slov o naší školce

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Statutárním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Statutárním orgánem školy je ředitelka Bc. Jiřina Kavalírová.

Základní poslání

mateřské školy je výchova a vzdělávání předškolních dětí. Zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání přizpůsobenou vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci a rodinou.

Vzdělávací program

"Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se máme prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné.

Úřední deska

Oprava veřejné komunikce ve Vochovské ulici před MŠ

16. 10. 2017

Opravy budou probíhat celý týden 16.-22.10.2017. V pondělí se frézovalo, do čtvrtka budou zametat, opravovat a připravovat plochu k položení asfaltu, v pátek…

Pozvánka na podzimní slavnost v MŠ

12. 10. 2017

Pozvánka na podzimní slavnost na zahradě MŠ - informace zde. 

Provoz MŠ v pátek 29.9.2017

25. 9. 2017

Provoz MŠ v pátek 29.9.2017Mateřská škola bude mít běžný provoz - 6:30 - 16:00,který bude omezen na jednu třídu - pavilon C u "Včelek".Přejeme hezké sváteční dny.

Design by SITMP
2017 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz