Několik slov o naší školce

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Statutárním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice.  Od 1. 9. 2021 působí ve vedení MŠ Marta Mauleová jako zástupce statutárního orgánu.

Základní poslání

pomoci dětem dosáhnout na konci svého předškolního období přiměřené fyzické, psychické a sociální samostatnosti jako základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu.

Vzdělávací program

"Čtyři roční období, více stromy napoví" je zaměřený na přírodní témata, příroda je nejpřirozenějším prostředím dítěte, nezbytnou součástí jeho života, umožňuje mnohostranný rozvoj jeho osobnosti, je zdrojem poznání, citů, estetických zážitků, dává dětem podněty k přemýšlení, poučení, radosti, praktické činnosti. 

Jak to u nás vypadá

Podzimní výzdoba u Motýlků

Podzimní výzdoba u Motýlků

Oblíbený vláček motoráček

Oblíbený vláček motoráček

Stromořadí u Motýlků

Stromořadí u Motýlků

 

Úřední deska

Zahradní Party

21. 6. 2022

Zahradní Party

Pasování předškoláků

12. 6. 2022

Pasování předškoláků

Informační schůzka pro rodiče nastupujících školáčků

10. 6. 2022

Informační schůzka pro rodiče nastupujících školáčků

Ohlédnutí za školním rokem

9. 6. 2022

Ohlédnutí za školním rokem

Design by SITMP
2022 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz | Prohlášení o přístupnosti