Několik slov o naší školce

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Statutárním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Statutárním orgánem školy je ředitelka Bc. Jiřina Kavalírová.

Základní poslání

mateřské školy je výchova a vzdělávání předškolních dětí. Zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání přizpůsobenou vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci a rodinou.

Vzdělávací program

"Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se cítim prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné.

Aktuality

Umístění dětí do jednotlivých tříd pro 2017/18

10. 7. 2017

Umístění dětí do jednotlivých tříd můžete již nyní sledovat na přístupném místě v MŠ, na okně u vchodu do pavilonu C, kde budou seznamy dětí a to do…

Poděkování

10. 7. 2017

Děkujeme za projevenou spokojenost v podobě květin a krásných dárečků, kterými nás děti poslední školní den doslova zavalily, ale hlavně moc potěšily. Přejeme…

Letní prázdninový provoz v MŠ Plzeň - Křimice

28. 6. 2017

Provoz MŠ od 6:30 do 16:00, dle počtu dětí budou v provozu jedna až dvě třídy, do 8:00 se scházíme v pavilonu C.Příchod nejpozději do 8:00.Děti z MŠ Radčice si mohou přinést…

Design by SITMP
2017 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz