Základní údaje o MŠ

► Mateřská škola se nachází nedaleko Plzně v obci Křimice, v oblasti zástavby rodinných a bytových domů. V blízkosti je multifunkční hřiště, zámecký park, řeka, pole, výhodou je dostupnost městskou dopravou, vlakem.

► Budova školy je přízemní stavba, která má tři pavilony s vlastním vchodem do jednotlivých tříd a šaten dětí. Třídy jsou členěny na dvě části - prostor se stolky a hernu. Uspořádání vyhovuje nejrůznějším individuálním i skupinovým činnostem dětí, využívány jsou také různé hrací koutky. Součástí dvou tříd jsou venkovní terasy, které mohou být využívány pro různé činnosti venku. Současná kapacita mateřské školy je 80 míst.

► Budovu mateřské školy obklopuje prostorná zahrada, která poskytuje možnosti k různým pohybovým aktivitám, relaxaci, kontaktu s přírodou. Dle vypracovaného a schváleného projektu „Zahrada fantazie“ je koncipována v přírodním stylu. V posledních letech byla dokončena její celková revitalizace zaměřená na vegetační úpravy a zbudování herních prvků. Nabízí dobrodružná zákoutí pro hry dětí, kromě originálních přírodních herních prvků je vybavena pískovišti, klouzačkami, dřevěným vláčkem, houpačkami, dopravním hřištěm. Za příznivého počasí může být využívána jako přírodní učebna po celý den.

Provoz  MŠ

Školní řád

Provozní řád MŠ

Provozní řád venkovní hrací plochy

Věci do MŠ

Platby v MŠ

Nabízené aktivity v MŠ

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Žádost o přijetí dítěte 2019

 

 

Úřední deska

Stávka učitelů 6.11. 2019

5. 11. 2019

Vyjádření k chystané stávce učitelů. Provoz MŠ nebude přerušen!

Dýňová polévka

31. 10. 2019

Recept na polévku ke stažení zde.

Motýlci - informace k Reji strašidel

31. 10. 2019

Na pátek 1.11.2019 si může každý přinést baterku - různé aktivity ve "strašidelný den". :) 

Design by SITMP
2019 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz | Prohlášení o přístupnosti