Základní údaje o MŠ

► Mateřská škola se nachází nedaleko Plzně v obci Křimice, v oblasti zástavby rodinných a bytových domů. V blízkosti je multifunkční hřiště, zámecký park, řeka, pole, výhodou je dostupnost městskou dopravou, vlakem.

► Budova školy je přízemní stavba, která má tři pavilony s vlastním vchodem do jednotlivých tříd a šaten dětí. Třídy jsou členěny na dvě části - prostor se stolky a hernu. Uspořádání vyhovuje nejrůznějším individuálním i skupinovým činnostem dětí, využívány jsou také různé hrací koutky. Součástí dvou tříd jsou venkovní terasy, které mohou být využívány pro různé činnosti venku. Současná kapacita mateřské školy je 80 míst.

► Budovu mateřské školy obklopuje prostorná zahrada, která poskytuje možnosti k různým pohybovým aktivitám, relaxaci, kontaktu s přírodou. Dle vypracovaného a schváleného projektu „Zahrada fantazie“ je koncipována v přírodním stylu. V posledních letech byla dokončena její celková revitalizace zaměřená na vegetační úpravy a zbudování herních prvků. Nabízí dobrodružná zákoutí pro hry dětí, kromě originálních přírodních herních prvků je vybavena pískovišti, klouzačkami, dřevěným vláčkem, houpačkami, dopravním hřištěm. Za příznivého počasí může být využívána jako přírodní učebna po celý den.

► Psychosociální podmínky

Na vytváření kvalitních psychosociálních podmínek se podílí všichni zaměstnanci bez rozdílu postavení a funkce. Snaží se:

 • Tvořit dobré klima školy a vzájemný respekt všech zúčastněných.
 • Respektovat osobnosti dětí, jejich potřeb a individuálních schopností.
 • Realizovat kvalitní adaptační program.
 • O nenásilné a přirozené metody práce, vzdělávací program vybudovaný na aktivitách dětí.
 • O jasné určení pravidel, kompetencí a hranic a jejich dodržování.
 • Kvalitní vzájemnou komunikaci, důvěru a respektování.
 • O vzájemné jednání vylučující náznaky šikany.

► Životospráva

Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnosti za své zdraví i chování. K tomu vytváří a zajišťuje vhodné podmínky celý kolektiv zaměstnanců nejen kvalitním plněním pracovních povinností, ale zejména svým osobním příkladem.

 • Stravování – sledování a plnění spotřebního koše, chutná, vyvážená strava, esteticky upravené stolování i jídla, pitný režim, individuální přístup k dětem se stravovacími problémy.
 • Denní rytmus je dán jasnými pravidly, ale přitom je dostatečně flexibilní, snadno se dají domluvit změny podle momentálních potřeb rodičů, programových změn apod..
 • Dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, vyplněný zajímavými činnostmi, při nepříznivém počasí a smogu pohybové aktivity v prostoru MŠ, střídání činností vyžadujících soustředění s činnostmi pohybovými, respektování individuálních potřeb spánku, relaxace, odpočinku stejně jako zvýšených pohybových aktivit.
 • Vedení k aktivní péči o své zdraví, čistění zubů, pěší procházky, otužování, přirozená cvičení, míčové hry, rehabilitační program , plavání aj..

► Metody a formy práce

Při rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí využíváme nových kreativních metod předškolního vzdělávání - učení činnostní, prožitkové, kooperativní, projektové.

O čistotu a pořádek v našich třídách, ostatních prostorách i okolí budovy MŠ se starají paní Markéta Kantorová a paní Iveta Boříková.

 

 

Úřední deska

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

27. 2. 2020

Světová zdravotnická organizace vydala pokyny, které nám mohou pomoci snížit riziko nakažení koronavirem.

Provoz MŠ o jarních prázdninách

24. 2. 2020

Provoz MŠ - jarní prázdniny - informace ke stažení zde. 

Setkání s odborníkem 27. 2.

19. 2. 2020

Tématem budou informační technologie a jejich využívání a vliv na výchovu předškolních dětí.

Design by SITMP
2020 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz | Prohlášení o přístupnosti