Základní údaje o MŠ

► Mateřská škola se nachází nedaleko Plzně v obci Křimice, v oblasti zástavby rodinných a bytových domů. V blízkosti je multifunkční hřiště, zámecký park, řeka, pole, výhodou je dostupnost městskou dopravou, vlakem.

► Budova školy je přízemní stavba, která má tři pavilony s vlastním vchodem do jednotlivých tříd a šaten dětí. Třídy jsou členěny na dvě části - prostor se stolky a hernu. Uspořádání vyhovuje nejrůznějším individuálním i skupinovým činnostem dětí, využívány jsou také různé hrací koutky. Součástí dvou tříd jsou venkovní terasy, které mohou být využívány pro různé činnosti venku. Současná kapacita mateřské školy je 80 míst.

► Budovu mateřské školy obklopuje prostorná zahrada, která poskytuje možnosti k různým pohybovým aktivitám, relaxaci, kontaktu s přírodou. Dle vypracovaného a schváleného projektu „Zahrada fantazie“ je koncipována v přírodním stylu. V posledních letech byla dokončena její celková revitalizace zaměřená na vegetační úpravy a zbudování herních prvků. Nabízí dobrodružná zákoutí pro hry dětí, kromě originálních přírodních herních prvků je vybavena pískovišti, klouzačkami, dřevěným vláčkem, houpačkami, dopravním hřištěm. Za příznivého počasí může být využívána jako přírodní učebna po celý den.

Školní řád MŠ 2018/19

Provozní řád MŠ

Provozní řád venkovní hrací plochy

Provoz MŠ

Věci do MŠ

Nabízené aktivity v MŠ

 

 

Úřední deska

Motýlci - divadelní představení

12. 3. 2019

Ve čtvrtek 21.3.2019 od 15:00 zahrají děti z Motýlků ve spolupráci se seniory pohádku "Zlatovláska".Představení se bude konat v zasedací místnosti ÚMO Plzeň - Křimice. …

Provoz MŠ o jarních prázdninách

20. 2. 2019

Ve dnech 25.2. - 1.3.2019 (jarní prázdniny) bude provoz MŠ pro přihlášené děti probíhat v pavilonu B. O prázdninách se nebudou konat ani TANEČKY ani PLAVÁNÍ.

"Maškarní rej v MŠ"

8. 2. 2019

Informace ke stažení zde. 

Design by SITMP
2019 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz