Naše třídy

Motýlci

 Třídu navštěvuje v současné době 28 dětí, z toho 10 chlapců a 18 dívek.

E-mailová adresa: KubanovaAd@mskrimice.plzen-edu.cz

Třídu vedou paní učitelky:
Marta Mauleová, Bc. Adéla Kubaňová, školní asistentka: Bc. Barbora Soukupová

Školní vzdělávací program:
"Čtyři roční období, více stromy napoví" (k nahlédnutí v šatně MŠ)

Třídní vzdělávací program:
"Po cestách rovných i klikatých na křídlech motýlích"

INFORMACE:

Včelky

 Třídu Včelky navštěvuje 29 dětí, z toho 16 chlapců, 13 dívek.

E-mailová adresa: SoukupovaAl@mskrimice.plzen-edu.cz

Třídu vedou paní učitelky:
Alena Soukupová, Gabriela Suchá

Třídní vzdělávací program:
"PUTOVÁNÍ S KAPKOU ROSY"

Naše motto: 
"Děti jsou jako studánky, když se o ně dobře staráme, můžeme z nich načerpat živou vodu..."

Hlavní myšlenka a cíl třídního vzdělávacího programu
TVP je otevřený dokument, pro případné vkládání dalších témat, které vyplynou z mimořádných situací, nápadů dětí, jejich zájmu atd.
Jednotlivá témata jsou ve třídách rozpracována do časových plánů podle náplně a náročnosti.
Tato témata jsou měsíčně vystavována na nástěnce v šatně.
Snažíme se, aby ve třídě vládla atmosféra pohody, porozumění, důvěry, bezpečí, zdraví a vzájemné pospolitosti.
Usilujeme o to, aby práce s dětmi v naší třídě byla založena na přímých zážitcích dítěte, aby podporovala dětskou zvídavost, tvořivost a přirozenou potřebu objevovat.
Základním cílem našeho TVP je vytvoření pocitu dětí, že jim je stále nablízku někdo, kdo je má rád.
Ten, kdo s nimi sdílí společný čas, hraje si, raduje se, objevuje nové, podílí se na společné činnosti.
Někdo, kdo je vždy ochotný pomoci a poradit, když je potřeba.
Náš TVP je cíleně směřován k vybudování zdravé, bezpečné a přátelské skupiny, ve které nám všem bude příjemně.

 

Broučci

 Třídu Broučci navštěvuje 23 dětí, z toho 8 chlapců a 15 dívek.

E-mailová adresa: Prokopovaka@mskrimice.plzen-edu.cz

Třídu vedou paní učitelky: Bc. Kateřina Prokopová, Bc. Jiřina Kavalírová, Bc. Barbora Soukupová

Třídní vzdělávací program: "STROMOVÝ DŮM"

Naše motto: "I ten největší strom na světě byl kdysi jen semínkem v zemi.

Naše třídní říkadlo:
"Na paloučku brouček spinká, zvoní mu tam konvalinka.
A jak dlouho zvonila, tak nám broučky vzbudila.
Cililink, broučci, vstávejte, kolem sebe se dívejte."

Hlavní myšlenka a cíl třídního vzdělávacího programu
Všude na světě rostou stromy.
Ať se vydáme cestou necestou, vždy je potkáme.
CHCEME, ABY DĚTI POZNALY I JINÝ VÝZNAM STROMU, NEŽ JEN TO, ŽE VENKU "STOJÍ".
Stromy působí na člověka a on zase působí na stromy.
Chceme, aby děti poznaly, že strom není jen velká rostlina, ale že každý strom je zároveň domov pro některá zvířata a živočichy, kteří bydlí v koruně stromu, pod kůrou, v dutinách, pod zemí a potřebují strom jako své útočiště, stejně jako my potřebujeme svůj domov.
Se stromy se vydáme na cestu plnou Síly, Tvořivosti, Radosti, Odvahy a Moudrosti.

 

Úřední deska

Krizové opatření o omezení volného pohybu

1. 3. 2021

informace a formuláře ke stažení

UZAVŘENÍ ŠKOLY

27. 2. 2021

informace o provozu školy od 1.3.2021

Zápisy do ZŠ

25. 2. 2021

Termíny zápisů do I. tříd - zde.Přehled ZŠ podle školských obvodů - zde.Upozornění:15. ZŠ včetně odloučeného pracoviště v Křimicích bude přijímat děti ze spádového obvodu do naplnění…

Design by SITMP
2021 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz | Prohlášení o přístupnosti