Naše třídy

► Psychosociální podmínky

Na vytváření kvalitních psychosociálních podmínek se podílí všichni zaměstnanci bez rozdílu postavení a funkce. Snaží se:

 • Tvořit dobré klima školy a vzájemný respekt všech zúčastněných.
 • Respektovat osobnosti dětí, jejich potřeb a individuálních schopností.
 • Realizovat kvalitní adaptační program.
 • O nenásilné a přirozené metody práce, vzdělávací program vybudovaný na aktivitách dětí.
 • O jasné určení pravidel, kompetencí a hranic a jejich dodržování.
 • Kvalitní vzájemnou komunikaci, důvěru a respektování.
 • O vzájemné jednání vylučující náznaky šikany.

► Životospráva

Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnosti za své zdraví i chování. K tomu vytváří a zajišťuje vhodné podmínky celý kolektiv zaměstnanců nejen kvalitním plněním pracovních povinností, ale zejména svým osobním příkladem.

 • Stravování – sledování a plnění spotřebního koše, chutná, vyvážená strava, esteticky upravené stolování i jídla, pitný režim, individuální přístup k dětem se stravovacími problémy.
 • Denní rytmus je dán jasnými pravidly, ale přitom je dostatečně flexibilní, snadno se dají domluvit změny podle momentálních potřeb rodičů, programových změn apod..
 • Dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, vyplněný zajímavými činnostmi, při nepříznivém počasí a smogu pohybové aktivity v prostoru MŠ, střídání činností vyžadujících soustředění s činnostmi pohybovými, respektování individuálních potřeb spánku, relaxace, odpočinku stejně jako zvýšených pohybových aktivit.
 • Vedení k aktivní péči o své zdraví, čistění zubů, pěší procházky, otužování, přirozená cvičení, míčové hry, rehabilitační program , plavání aj..

► Metody a formy práce

Při rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí využíváme nových kreativních metod předškolního vzdělávání - učení činnostní, prožitkové, kooperativní, projektové.

O čistotu a pořádek v našich třídách, ostatních prostorách i okolí budovy MŠ se starají paní Markéta Kantorová a paní Iveta Boříková.

Vstupte do našich tříd:


Motýlci


Včelky

Broučci

 

Úřední deska

Motýlci - divadelní představení

12. 3. 2019

Ve čtvrtek 21.3.2019 od 15:00 zahrají děti z Motýlků ve spolupráci se seniory pohádku "Zlatovláska".Představení se bude konat v zasedací místnosti ÚMO Plzeň - Křimice. …

Provoz MŠ o jarních prázdninách

20. 2. 2019

Ve dnech 25.2. - 1.3.2019 (jarní prázdniny) bude provoz MŠ pro přihlášené děti probíhat v pavilonu B. O prázdninách se nebudou konat ani TANEČKY ani PLAVÁNÍ.

"Maškarní rej v MŠ"

8. 2. 2019

Informace ke stažení zde. 

Design by SITMP
2019 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz