Naše třídy

► Psychosociální podmínky

Na vytváření kvalitních psychosociálních podmínek se podílí všichni zaměstnanci bez rozdílu postavení a funkce. Snaží se:

 • Tvořit dobré klima školy a vzájemný respekt všech zúčastněných.
 • Respektovat osobnosti dětí, jejich potřeb a individuálních schopností.
 • Realizovat kvalitní adaptační program.
 • O nenásilné a přirozené metody práce, vzdělávací program vybudovaný na aktivitách dětí.
 • O jasné určení pravidel, kompetencí a hranic a jejich dodržování.
 • Kvalitní vzájemnou komunikaci, důvěru a respektování.
 • O vzájemné jednání vylučující náznaky šikany.

► Životospráva

Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnosti za své zdraví i chování. K tomu vytváří a zajišťuje vhodné podmínky celý kolektiv zaměstnanců nejen kvalitním plněním pracovních povinností, ale zejména svým osobním příkladem.

 • Stravování – sledování a plnění spotřebního koše, chutná, vyvážená strava, esteticky upravené stolování i jídla, pitný režim, individuální přístup k dětem se stravovacími problémy.
 • Denní rytmus je dán jasnými pravidly, ale přitom je dostatečně flexibilní, snadno se dají domluvit změny podle momentálních potřeb rodičů, programových změn apod..
 • Dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, vyplněný zajímavými činnostmi, při nepříznivém počasí a smogu pohybové aktivity v prostoru MŠ, střídání činností vyžadujících soustředění s činnostmi pohybovými, respektování individuálních potřeb spánku, relaxace, odpočinku stejně jako zvýšených pohybových aktivit.
 • Vedení k aktivní péči o své zdraví, čistění zubů, pěší procházky, otužování, přirozená cvičení, míčové hry, rehabilitační program , plavání aj..

► Metody a formy práce

Při rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí využíváme nových kreativních metod předškolního vzdělávání - učení činnostní, prožitkové, kooperativní, projektové.

O čistotu a pořádek v našich třídách, ostatních prostorách i okolí budovy MŠ se starají paní Markéta Kantorová a paní Iveta Boříková.

Vstupte do našich tříd:


Motýlci


Včelky

Broučci

 

Úřední deska

Stávka učitelů 6.11. 2019

5. 11. 2019

Vyjádření k chystané stávce učitelů. Provoz MŠ nebude přerušen!

Dýňová polévka

31. 10. 2019

Recept na polévku ke stažení zde.

Motýlci - informace k Reji strašidel

31. 10. 2019

Na pátek 1.11.2019 si může každý přinést baterku - různé aktivity ve "strašidelný den". :) 

Design by SITMP
2019 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz | Prohlášení o přístupnosti